EMISIUNEA ”PARTY PLANNERS TE TRIMITE LA MUNTE”
CONCURS “Emisiunea Party Planners te trimite de 1 MAI la munte!”- Regulamentul Oficial

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Concursul este organizat si desfasurat de SC COM UTIL SRL , o societate comerciala din Romania, cu sediul in Constanta, avand Codul Unic de inregistrare RO 26311876, cu punct de lucru Hotel Complex Verona, Strada Libertatii, nr 103, Predeal- Brasov, reprezentata de Elena Aurora Crusoveanu, in calitate de Director General (denumit in continuare “Organizator”). Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public prin vizitarea site-ului www.predeal.complexverona.ro . Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial fara aprobarea concurentilor, anuntul fiind facut pe site-ul www.predeal.complexverona.ro .

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. Pentru obtinerea de informatii suplimentare va rugam sa urmariti emisiunea Party Planners, difuzata joi, ora 17.00 si in reluare duminica, ora 11.00, pe postul de televiziune Prima TV Constanta.
SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI
Concursul va fi lansat la data de 7 aprilie 2011 si va dura pana la data de 25 aprilie 2011. Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Premiul prevazut in prezentul Regulament Oficial trebuie sa fie revendicat pana cel mai tarziu la data de 28 aprilie 2011 de la “Organizator” .

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI
Participantii la concurs trebuie sa urmareasca incepand cu data de 7 aprilie 2011 emisiunea Party Planners, difuzata joi, de la ora 17.00, pe postul Prima Tv Constanta si in reluare duminica, de la ora 11.00 si sa retina parola concursului care apare scrisa pe ecran. Pentru a participa la concurs cei interesati trebuie sa trimita un email pe adresa party@primatvconstanta.ro care va contina OBLIGATORIU parola concursului, numele, prenumele si numarul de telefon al celui inscris. Parola concursului va fi difuzata in fiecare editie a emisiunii din datele de 7, 14, 21 aprilie 2011 si in reluarile acestor editii din datele de 10, 17, 24 aprilie 2011.
Premiul este acordat prin tragere la sorti, dintre toti participantii la concurs care au indicat corect parola concursului si datele de contact (nume, prenume, numarul de telefon la care pot fi contactati). Extragerea va fi efectuata impreuna cu reprezentantul legal al firmei SC COM UTIL SRL si va fi difuzata in timpul emisiunii Party Planners, editia din data de 28 aprilie 2011. Numele castigatorului va fi publicat si pe siteul www.predeal.complexverona.ro.
Premiul consta intr-un sejur de trei zile la Hotel Complex Verona, Predeal, pentru perioada 29, 30 aprilie-1 mai 2011, cazarea intr-o camera dubla si mic dejun inclus.

SECTIUNEA 5. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR
Castigatorul extras prin tragere la sorti, conform celor mentionate in sectiunea 4, va fi contactat conform informatiilor furnizate de acestia in mailul trimis la inscrierea in concurs. De asemenea, numele sau va fi postat pe siteul www.predeal.complexverona.ro .Daca un castigator a furnizat date de contact eronate si nu poate fi contactat, i se va retrage premiul si va fi reportat pentru urmatoarea tragere la sorti. Daca respectivul castigator a fost ales la ultima tragere la sorti, pentru premiul ramas se va organiza o noua extragere, in conditiile mentionate la sectiunea 4.
Castigatorul trebuie sa intre in contact cu Organizatorul pentru a intra in posesia premiului nu mai tarziu de 28 aprilie 2011 .

SECTIUNEA 6. RESPONSABILITATE
Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial.
Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda termen de garantie, de utilizare pentru premiile acordate.

SECTIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice cu domiciliul/ resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor societatilor Prima TV Constanta si a Organizatorului concursului, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/ sotie).
Participarea la concurs constituie acordul ca numele castigatorilor si fotografiile lor sa poata fi facute publice si utilizate gratuit in materiale audio, foto, si video de catre Organizator. Castigatorii tuturor premiilor sunt de acord sa semneze o declaratie scrisa cu acest efect asa cum o cere Organizatorul.

SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui concurs. Numele castigatorului va fi afisat pe site-ul www.predeal.complexverona.ro dupa fiecare extragere, in conformitate cu prevederile Sectiunii 4 a prezentului Regulament oficial.
Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/ castigatorilor la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).
Prin simpla participare la concurs si trimiterea datelor personale la Organizator, sau prin comunicarea datelor personale pe emailul party@primatvconstanta.ro, participantii sunt de acord ca datele lor sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de catre acesta, pentru a informa participantii cu privire la noi produse, oferte, promotii, campanii publicitare si de marketing. La cererea expresa, in scris, a participantilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

SECTIUNEA 9. INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul concurs poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

SECTIUNEA 10. LITIGII
Prima Tv Constanta participa ca promotor al acestui concurs, fara a raspunde in fata participantilor de calitatea serviciilor oferite. Prima Tv Constanta mediatizeaza concursul FARA a-si asuma nicio responsabilitate legata de acordarea premiilor sau modul de a intra in posesia lor. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti accesand site-ul www.predeal.complexverona.ro Pentru informatii suplimentare, va rugam sa trimiteti un mail la party@primatvconstanta.ro incepand cu data de 7 aprilie 2011.
Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

CASTIGATORUL LUNII MAI ESTE DL BARBU JEAN !!!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *